top of page

Vanaf 1 februari 2024 is - na een verwijzing van het Huis voor Klokkenluiders - via de Raad voor Rechtsbijstand kosteloze rechtsbijstand en mediation mogelijk voor melders van een (vermoedelijke) misstand in de werksfeer, betrokken derden en diegenen die de melder bijstaan, zoals bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders. Deze rechtsbijstand is geregeld in de Subsidieregeling rechtsbijstand Klokkenluiders.Pas juridisch advies deelt nieuws, specialistische kennis en brede ervaring met u!


De klokkenluider kan zich laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat of mediator. Dit kan bijvoorbeeld bij een gesprek met de werkgever, maar ook in beroep en hoger beroep.


Die bijstand kan zowel op initiatief van de klokkenluider – de rechtzoekende - als van diens advocaat of mediator worden aangevraagd. De rechtsbijstand of mediation kan worden ingeschakeld in alle fases van het geschil, mediation wel met instemming van de werkgever.


De rechtsbijstand of mediation kan, maar hoeft niet alleen betrekking te hebben op een geschil binnen het arbeidsrecht, maar kan bijvoorbeeld ook het strafrecht omvatten of het sociaal verzekeringsrecht.


In deze regeling gelden voor de melder, betrokken derden en degenen die melder bijstaan geen inkomens- en vermogenseisen en er is geen eigen bijdrage verschuldigd.


Heeft de rechtzoekende een eigen voorkeur voor een advocaat of mediator die nog niet staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand, dan kan deze advocaat of mediator deelnemen aan de subsidieregeling op voorwaarde dat zij of hij zich daartoe inschrijft bij de Raad voor Rechtsbijstand en aan alle in de regeling gestelde deelnamecriteria voldoet.

 

Heeft u vragen over deze blogpost, bel dan Pas juridisch advies ( 010 – 404 53 40 ) en vraag naar mr. Laura Pas of zend uw e-mail aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl

12 weergaven
  • Foto van schrijvermrlpas

Vanmiddag werd bekend gemaakt dat het wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2024 met 1,2 procent wordt verhoogd en ook geïndexeerd.


Per 1 januari 2024 nam het wettelijk minimumloon al met 3,75 procent toe, als gevolg van de reguliere indexatie.

De Tweede Kamer had eerder om een wijziging gevraagd. Naar verwachting zal  het minimumloon van nu € 13,27 per uur naar minimaal € 13,43 per uur toenemen.


Pas juridisch advies deelt nieuws, kennis en brede ervaring met u!


Elk half jaar stijgt het minimumloon ook mee met de cao-lonen. In het voorjaar zullen de definitieve bedragen bekend gemaakt worden. Het hogere minimumloon werkt ook door in de sociale uitkeringen, zoals de  AOW, de uitkering Participatiewet  en uitkeringen die door het UWV worden verstrekt.


Per 1 januari 2024 werd  in Nederland ook  een minimumuurloon ingevoerd, in plaats van het eerdere minimumloon per maand. Werknemers met een  minimumloon bij een langere werkweek dan 36 uur zijn nu voordeliger uit.


Heeft u vragen over deze blogpost, bel dan Pas juridisch advies (010 - 404 53 40) en vraag naar mr. Laura Pas of zend uw e-mail aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl .

13 weergaven
bottom of page