top of page
  • Foto van schrijvermrlpas

Vanaf 1 januari 2024 geldt het wettelijk minimumuurloon. Dat is het bruto minimumloon per uur van € 13,27. Er gelden geen vaste minimum maand-, week- en daglonen meer.


De werkgever is verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.

Voor werknemers onder 21 jaar gelden sinds 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.
Pas juridisch advies deelt kennis en ervaring met u !


De arbeidsduur

Verdient u het minimumuurloon, dan hangt uw loon per week of maand af van uw arbeidsduur. Voor die arbeidsduur tellen mee:

  • de uren die u gewerkt heeft;

  • de uren waarop u vakantie had;

  • de uren die u ziek was, terwijl u wel recht had op uw salaris.

Uw arbeidsduur kan iedere maand anders zijn. De ene maand kan namelijk meer werkdagen hebben dan de andere. In 2024 hebben we een schrikkeljaar, dus februari heeft nu 29 dagen en de laatste dag is een donderdag!


Betaling per maand

Heeft u een vaste arbeidsduur per week afgesproken met uw werkgever? Dan kunt u met uw werkgever afspreken dat u een vast loon per maand krijgt. Dit vaste loon per maand is dan gebaseerd op hoeveel uur u gemiddeld werkt in een maand. Dit wordt afgeleid van hoeveel uur u in totaal werkt in een kalenderjaar. In een CAO worden hierover vaak afspraken gemaakt. In uw eigen arbeidsovereenkomst kunt u daarover ook afspraken vastleggen die u met uw werkgever maakt. 

 

Bij het bepalen van het vaste maandbedrag is tussendoor afronden af te raden. Het aantal werkbare dagen in een kalenderjaar kan ieder jaar namelijk anders zijn. Werkt de werknemer in 2024 1 dag meer dan in 2023, dan moet de werknemer ook voor die ene in 2024 meer gewerkte dag betaald worden. 


Ook kan het aantal werkbare dagen in eenzelfde kalenderjaar verschillen per werknemer indien werknemers op verschillende dagen in de week werken. Werkt de ene werknemer op maandag en dinsdag en de andere werknemer op woensdag en donderdag en komen maandag en dinsdag in bijvoorbeeld het kalenderjaar 2024 één keer vaker voor dan de woensdag en donderdag in 2024, dan moet de werknemer die op maandag en dinsdag werkt ook meer werken en moet hij dus meer salaris betaald krijgen. 


Heeft u vragen over deze blogpost, bel dan 010 - 404 53 40 en vraag naar de schrijver mr. Laura Pas of zend een e-mail aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl. 

17 weergavenIn 2024 zal er iedere week of direct - indien er iets van groot belang is - een blogpost over ontwikkelingen in het recht verschijnen, geschreven door mr. Laura Pas.

De onderwerpen zijn juridisch van aard en zullen het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, gezondheidsrecht of appartementsrecht behandelen. Pas juridisch advies is in deze vakgebieden werkzaam.


Uitspraken van de rechter worden besproken, wijzigingen in wet-of regelgeving of nieuwe wetgeving worden onder uw aandacht gebracht. De focus ligt op de actualiteit.


Pas juridisch advies bespreekt alleen onderwerpen waar het kantoor in thuis is. Vanmorgen, op de eerste werkdag van 2024, belde er al iemand met een vraag over aansprakelijkstelling na een verkeersongeval. Dit is een voorbeeld van niet door Pas juridisch advies aan te nemen zaken, die - indien mogelijk en in overleg - worden doorverwezen naar de voor die specifieke juridische vraag geschikte specialist - behandelaar.


Pas juridisch advies bespreekt ook graag in haar blog - in hoofdlijnen - onderwerpen die u aandraagt! Een volledig juridisch advies is dat nooit, maar u kunt er wel alvast kennis door verzamelen om vervolgens weer betere vragen te kunnen stellen om uw probleem op te lossen!19 weergaven
bottom of page