top of page

 

Dis­clai­mer

Door deze website te bezoeken wordt u geacht kennis te hebben genomen van onderstaande bepalingen, deze te begrijpen en deze te hebben geaccepteerd. Pas juridisch advies is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan of kan ontstaan door onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website of in het functioneren hiervan.

 

Informatie op onze website

Pas juridisch advies doet haar uiterste best om steeds correcte en actuele informatie te verschaffen op deze website en eventuele andere verbonden portals. Desondanks bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. Pas juridisch advies behoudt zich het recht voor de informatie op deze website op elk moment aan te passen en hoeft hierover geen mededeling te doen. De op de website verstrekte juridische informatie is van algemene aard en dient niet te worden beschouwd als passend juridisch advies in een concreet en individueel geval. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website. In geval van een juridisch probleem adviseren wij u daarom contact op te nemen met Pas juridisch advies. De informatie op onze website, in nieuwsbrieven en/of andere uitingen van Pas juridisch advies gaat uitsluitend uit van toepasselijkheid van het Nederlandse recht.

 

Functioneren website

Pas juridisch advies stelt alles in het werk om de website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen vele factoren een rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Maar ook de persoonlijke browser- en/of internetinstellingen van de bezoeker van de website. Als gevolg hiervan kan Pas juridisch advies niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is, naar behoren functioneert en/of vrij is van virussen. Pas juridisch advies vraagt uw begrip hiervoor.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle uitingen van Pas juridisch advies zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. De uitingen zijn alleen bestemd voor de bezoeker van de website of de geadresseerde. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Pas juridisch advies of van de geadresseerde.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden dienen slechts ter informatie van de gebruiker. Pas juridisch advies heeft geen controle over de inhoud van deze websites en het gebruik van dergelijke links is dan ook geheel voor eigen risico.

 

Wijzigen van deze disclaimer

Pas juridisch advies behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Het is dan ook raadzaam om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 2 januari 2024

bottom of page