top of page
  • Foto van schrijvermrlpas

De digitale notariële akte is in werking!

Per 1 januari 2024 is het eindelijk mogelijk om digitaal een BV op te richten!


Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn uit 2019 namelijk mogelijk zijn een BV volledig online op te richten.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakte eerst gebruik van de mogelijkheid tot uitstel die de Europese richtlijn bood. In april 2022 werd het wetsvoorstel dat digitale oprichting van een BV mogelijk moest maken naar de Tweede Kamer gezonden. In juni 2023 werd het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Op 27 juni 2023 stemde ten slotte ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel “digitaal oprichten bv”.Pas juridisch advies deelt haar juridische kennis en ervaring met u!


Met de introductie van de digitale notariële akte en gebruikmaking van videoconferentie, digitale identificatie en digitale ondertekening kan de notaris voldoen aan een volledige online oprichting van besloten vennootschappen. De rechtszekerheid en rechtsbescherming alsmede voorkoming van fraude en misbruik zijn gewaarborgd.


In de wet die de digitale oprichting van een BV mogelijk maakt, staat dat de oprichting geschiedt met een digitale notariële akte. Deze digitale notariële akte is geregeld in de Wet op het notarisambt. De akte kan in eerste instantie alleen worden gebruikt voor digitale oprichting van besloten vennootschappen en kan ook op basis van een digitale volmacht door de notaris worden gepasseerd. De digitale notariële akte is met dezelfde waarborgen omkleed als de bekende papieren notariële akte.


Volgens de wet moet de notaris zijn aangesloten op een - door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beheerd – specifiek systeem voor gegevensverwerking. Via dit centrale passeerplatform verschijnt de cliënt online voor de notaris door middel van een digitale audio-videoverbinding. Via hetzelfde systeem vindt digitale identificatie plaats en wordt uiteindelijk ook digitaal ondertekend. Nadat de digitale akte is gepasseerd, moet deze bij de KNB ook digitaal worden bewaard als onderdeel van het protocol van de notaris.

Andere digitale notariële aktes, zoals de hypotheekakte en de leveringsakte zullen in de loop van 2024 naar verwachting volgen.


Heeft u vragen over deze blogpost, bel dan Pas juridisch advies ( 010 - 404 53 40 ) en vraag naar mr. Laura Pas, de schrijver van dit blog, of zend een e-mail met uw vraag aan secretariaat@pasjuridischadvies.nl.

 

9 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page