top of page

Tarief

In het eerste uur van ons gesprek maken we kennis en dat is altijd geheel gratis! Eerst wordt uw vraag naar juridisch advies appartementsrecht, arbeidsrecht en medezeggenschap, gezondheidsrecht, ondernemingsrecht of bijstand in een procedure bij de rechter, een bezwarencommissie of geschillencommissie verhelderd.

 

Dan wordt aan u gevraagd wat u zelf wenst en verwacht. Vervolgens wordt beoordeeld wat u juridisch nodig heeft.

U kunt altijd bellen met mr. Laura Pas ( 010 - 404 53 40 ) of mailen indien u informatie wenst over specifieke arrangementen zoals een abonnement voor de ondernemer of indien u als particulier een vaste prijs wilt afspreken.

 

Altijd worden aan u in rekening gebracht:

  • de belaste en onbelaste verschotten ofwel de door u te betalen onkosten;
  • een door u op het honorarium te betalen voorschot behalve in geval van een vaste prijs voor de particulier of abonnement voor de ondernemer.

 

Nooit worden aan u in rekening gebracht:

  • de voor u gedane uitgaven die moeilijk te specificeren zijn, zoals portokosten, telefoonkosten, fotokopieën;
  • reistijd, tenzij extreem van omvang of naar het buitenland.

 

Worden we het eens, dan ontvangt u een offerte, een voorschotnota of een nota op basis van de besproken vaste prijs, volledig of in termijnen te voldoen, en de toepasselijke algemene voorwaarden met het verzoek die te ondertekenen. Pas juridisch advies gaat dan direct voor u aan de slag!

bottom of page